7 клас “Біологія” автори Друзь Л.В., І.А. Шевченко

Курс біології у 7 класі (автори підручника Друзь Л.В., Шевченко І.А.) є логічним продовженням курсу “Навколишній світ”, в якому учні отримують пропедевтичні знання з природничих дисциплін. Він розроблений з урахуванням особистісно-орієнтованого, інтегрованого та діяльнісного підходів до навчання. Зазначимо, що важливою складовою вивчення біології є засвоєння елементів соціального досвіду, який містить знання про природу; способи діяльності; досвід творчого мислення; емоційно-вольові відносини.

В основі навчальної програми з біології провідна роль відводиться теоретичним знанням (фізіологія, теорія еволюції, цитологія, генетика, екологія, молекулярна біологія) у вигляді фундаментальних теорій. Для формування теоретичних побудов необхідне різноманіття конкретного. При такій побудові навчальної програми учень повинен знати основні принципи будови і функціонування живих організмів різних рівнів організації, їх різноманітні еволюційні варіанти, уявляти механізми виникнення та збереження тих чи інших пристосувань, розумітися на структурі і функціонуванні екосистем, у проблемах сучасної екології, орієнтуватися у проблемах сучасної молекулярної біології.

Таким чином, під час реалізації навчальної програми з біології передбачається формування в учнів теоретичних узагальнень, розвиток мислення на високому рівні, орієнтування процесу навчання та засвоєння інтелектуальних умінь творчої діяльності.

З точки зору сучасних підходів, звичайний урок як форма навчання не відповідає вимогам даного курсу біології, тому не може бути структурною одиницею навчального процесу. Такий урок може розглядатися лише як відрізок часу, відведений для тієї чи іншої теми. В даному курсі автори взяли за основу систему уроків, відведених для вивчення будь-якої теми, саме система уроків з теми і є структурною одиницею навчального процесу. В межах цієї системи уроків вчитель організовує засвоєння змісту курсу. В залежності від того, як успішно учні засвоюють навчальний матеріал, учитель може варіювати і корегувати план засвоєння змісту.

З підручника для 7 класу розпочинається ознайомлення учнів з біологією – системою наук про живу природу – та її значенням в житті людини. В ньому розглядається клітина як біологічна система; вивчаються нижчі форми клітинного життя (прокаріоти, еукаріоти).

В підручнику “Біологія” рослини розглядаються як складова частина живої природи. Зокрема, учні мають можливість сформувати уявлення про нижчі рослини та вищі спорові рослини, їхню еволюцію, екологічні групи, значення в природі та житті людини; ознайомитися із загальною характеристикою, особливостями розмноження, екологією та еволюцією голонасінних рослин.

Щоб учні могли закріпити, удосконалити та використати отримані знання на практиці, авторами, окрім підручника “Біологія”, були розроблені також “Практичні та лабораторні роботи” з предмета.

Використання дидактичного матеріалу відповідно поставленим цілям допоможе розширити можливості навчального процесу та межі творчої діяльності школярів, усвідомити ефективність застосування нових підходів, в тому числі проведення теоретичних та практичних досліджень, створення медіа презентацій і публікацій.

Posted in 7 клас, Біологія, Література для основної школи.

Напишіть відгук

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *