«Математика в правилах», 1 клас

Укладачі: Пушкарьова Т.О., Рибалко О.О.

Навчальний посібник «Математика в правилах» розроблений відповідно до програми з математики для 1-4 класів науково-педагогічного проекту «Росток», підготовленої Л.Г. Петерсон.

У даному посібнику подається знакова фіксація поняття або узагальненого способу дії у вигляді визначень, правил, алгоритмів, формул, опорних сигналів.

Цей посібник містить стислий виклад основних понять, визначень і законів математики, які вивчаються в 1 класі за програмою з математики, складеною Л.Г. Петерсон.

Оформлений у вигляді таблиць і схем, він допоможе не лише повторити, а й узагальнити, систематизувати матеріал основних розділів з математики, які вивчаються в 1 класі.

За допомогою даного посібника першокласник зможе не тільки свідомо виконати обрану дію, але й перевірити її правильність і в разі допущеної помилки виявити причину та виправити її.

Посібник допоможе підвищити якість знань, сприятиме організації самостійної навчальної діяльності учнів, формуванню в них рефлексивних здібностей і навичок самоконтролю, вміння аргументовано відстоювати власну точку зору і вчитися коригувати свої дії.

Навчальний посібник «Математика в правилах» може використовуватись під час колективної роботі з учнями на уроках за діяльнісними напрямками, а також для індивідуальної роботи на уроках математики в 1 класі.

Учневі посібник слід зберігати протягом 4 років навчання в початковій школі, оскільки він містить основні поняття й правила за 1 клас.

    

Posted in Анонси.

Comments are closed.